Miksi Rsykkeen toiminnan periaatteet?

Rsyke ry on halunnut luoda nämä periaatteet turvaamaan tapahtumissa kävijöiden hyvän fiiliksen; jotta jokainen kokee voivansa tulla tapahtumaan omana itsenään, tulleensa kuulluksi ja nähdyksi, oikeuden koskemattomuuteen ja omaan tilaan, oikeuden määritellä itsensä eikä tulla lokeroiduksi tai toisen henkilön taholta sukupuolitetuksi, oikeuden omiin mielipiteisiinsä hyvässä hengessä.

Rsykkeen toiminnan periaatteet antavat myös Rsykkeen hallituksen jäsenille, periaatteista vastaavien työryhmän jäsenille, sekä kaikille tapahtumissa kävijöille yhtenäisen ja selkeän linjan, jonka mukaan toimitaan ja tarvittaessa puututaan epäkohtiin. Näin vältytään esimerkiksi henkilökohtaisten kaunojen vaikuttaminen toisen toimintaan puututtaessa.

Nämä toiminnan periaatteet ovat käytössä kaikissa Rsykkeen tapahtumissa.


Rsykkeen toiminnan periaatteet

Kaikki ovat tervetulleita sellaisena kuin ovat: Rsyke ry:n miittipaikat ovat syrjinnästä vapaita alueita. (Tutustu erilliseen Syrjinnästä vapaa alue -ohjeen sisältöön.)

Arvostamme toisiamme yhdenvertaisina.

Vaitiolovelvollisuus on kaikista tärkein sääntö: Miitissä jaetut asiat jäävät miitin sisäisiksi. Myöskään aiemmissa miiteissä kerrottuja henkilökohtaisia tai henkilöityviä asioita ei käsitellä seuraavilla kerroilla ilman asianomaisten lupaa. Voit kuitenkin kertoa esim. edellisessä miitissä kuulleesi hyvän vitsin seuraavallakin kerralla. Vaitiolovelvollisuus on edellytys luottamuksen syntymiselle.

Älä vedä ketään ulos kaapista: Ei paljasteta luvatta toisiamme ryhmän ulkopuolella (“Moi, me nähtiin siellä Rsykkeen miitissä.”)

Keskinäinen arvostus ja toisen yksityisyyden kunnioitus: Anna toisen määrittää itsensä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli- sekä kinkyidentiteetin osalta jos hän haluaa.

Vältä olettamista ja yleistämistä, jotta kaikki kuuluvat joukkoon eikä synny kuvaa, että miitti on vain tietylle identiteettiryhmälle. Et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta etkä itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan. Teemme koko ajan oletuksia toisistamme, joten pyri tiedostamaan oletuksesi, olemaan miitissä avoin ja kuuntelemaan toisia. Kunnioita ihmisten mielipiteitä, uskomuksia, kulttuuria, erilaisia olemisen tapoja ja eriäviä näkökulmia. Älä yleistä omaa kokemustasi koskemaan kaikkia. Ymmärrä milloin on kyse mielipiteistä ja milloin jostain suuremmasta. Esimerkiksi perusihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys.

Kutsuminen: Jokainen saa päättää, millä nimellä tai nimimerkillä tulee kutsutuksi.

Erehtyä saa ja kysymällä asiat selviävät. Kaikille termit eivät ole tuttuja tai ne merkitsevät eri asioita. Ollaan rakentavia, ymmärtäväisiä ja reiluja, jotta jokainen uskaltaa puhua luontevasti ja avoimesti. Jokainen voi vaikuttaa miitin ilmapiiriin luomalla ympäristöä, jossa on helppo pitää puheenvuoroja. Esimerkiksi avaamalla käyttämäsi vieraammat termit ja vaikeat käsitteet otat muut huomioon ja luot turvallisempaa miittiä. Kenelläkään ei ole toisaalta velvollisuutta valistaa tai kouluttaa. Jos et tiedä jotain, voit kysyä mutta älä loukkaannu, jos sinut ohjataan etsimään tietoa itsenäisesti. Älä naura toisten virheille.

Miiteissä on turvallista tulla haastetuksi. Kohtaa omat mokasi rohkeasti ja jos tulet korjatuksi jonkin asian osalta, ota se vastaan ymmärtäväisesti äläkä loukkaannu tai hyökkää takaisin mikäli huomaat itsekin olleesi väärässä tai sanoneesi hölmösti.

Annetaan tilaa jokaiselle: Osa on aktiivisia, osa haluaa vain kuunnella, osaa voi ystävällisesti toppuutella, jos puhuu muiden päälle tai muut eivät saa suunvuoroa. Anna toisen puhua puheenvuoronsa loppuun ja puhu vasta sitten. Jokainen saa tuoda esiin tai kertoa itsestään juuri sen verran kuin haluaa. Kynnys kertomiselle pidetään matalana muttei velvoittavana. Miiteissä saatetaan myös käsitellä arkoja aiheita ja otetaan sellaiset vastaan kunnioittavasti. Ne voivat olla toisille hyvin henkilökohtaisia.

Kunnioitamme jokaisen koskemattomuutta: Emme hyväksy seksuaalista häirintää.

Jokaisella on oikeus omaan tilaan, joka on toisilla suurempi ja toisilla pienempi. Kunnioita jokaisen omaa tilaa sellaisena kuin se on, älä mene liian lähelle.

Hyvä me! Luomme hyvää henkeä yhdessä. Turvallisessa yhteisössä voi keskittyä olennaiseen eli yhdessä olemiseen ja toisten seurasta nauttimiseen.

Yhdessä sopiminen: Kaikki ei ole vetäjän vastuulla ja jokainen voi tuoda esiin puheenaiheita, teemoja ja ideoita.

Puheeksi ottaminen: Itsestäänselvyyksiä ei ole olemassa. Sen vuoksi ohjeet sanotaan ääneen yhteisesti, jotta kaikki tietävät samat asiat ja ohjeista tulee yhteisesti jaettua tietoa.

Aina voi kääntyä vetäjän puoleen.

Hyvää miittiä kaikille! :)